Onze e-mails zijn ook mooi

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om exclusieve updates te ontvangen en toegang te krijgen tot onze privé-evenementen.

Privacy & Cookies Policy

Privacybeleid

Bij Scabal stellen we alles in het werk om uw privacy te beschermen en om te voldoen aan de voorschriften van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit privacybeleid licht toe:

 • – welke persoonsgegevens we over u verzamelen;
 • – waarom we uw persoonsgegevens verzamelen;
 • – met wie we uw persoonsgegevens delen;
 • – waarom we mogelijk contact met u opnemen en hoe u dit kunt wijzigen;
 • – waar we uw persoonsgegevens gebruiken;
 • – hoe we uw persoonsgegevens beveiligen; en
 • – welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer we het over “persoonsgegevens” hebben, bedoelen we informatie die kan worden gebruikt om u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

In dit privacybeleid gaan we in op het gebruik van de persoonsgegevens die we over u verzamelen tijdens contacten die u met ons hebt. Het gaat onder meer over persoonsgegevens die worden verzameld in de winkels, via onze website (www.scabal.com) (de “Website”), op onze pagina’s op socialemediakanalen van derden zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube enz.

“We”, “ons” en “onze” verwijzen in dit privacybeleid naar Scabal nv, Werfstraat 5, 1000 Brussel, België. We zijn de gegevensverwerkingsverantwoordelijke uit hoofde van de Britse Wet op de Gegevensbescherming van 1998 (Data Protection Act 1998).

Neem dit privacybeleid aandachtig door zodat u begrijpt op welke manier we omgaan met uw persoonsgegevens. Hebt u vragen, opmerkingen of bezorgdheden over enig aspect van dit privacybeleid, neem dan contact op via marketing@scabal.com.

Bent u niet tevreden over het antwoord dat u van ons krijgt, dan kunt u contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Voor landen van de EER raadpleegt u https://edps.europa.eu.

Persoonsgegevens die Scabal verzamelt

We kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken:

(1) Persoonsgegevens die u met ons deelt

Wanneer u bij ons, via onze eigen winkels, een bestelling plaatst of wanneer u zich inschrijft op onze mailinglijst via onze website, kunnen we u vragen naar uw naam (of namen), e-mailadres, leveringsadres, telefoonnummer, krediet- of debetkaartnummer, vestigingsadres van de kaarthouder (“factuuradres”), CVC-nummer van de kaart en de vervaldatum van de kaart.

(2) Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Wanneer u onze Website gebruikt, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens en andere informatie in de vorm van anonieme of geaggregeerde statistieken. We kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • – IP-adres;
 • – MAC-adres;
 • – andere door de browser voortgebrachte informatie, bv. browsertype, besturingssysteem, datum en tijdstip van de toegang, hoelang een persoon op de website rondkijkt, waarnaar die op zoek is enz.; en
 • – locatiegegevens.

Een deel van die gegevens verzamelen we aan de hand van cookies. U kunt hieronder in het hoofdstuk “Cookies” en in ons cookiebeleid meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken, hoe we ze gebruiken, en welke mogelijkheden u hebt om de manier waarop we ze gebruiken te wijzigen.

(3) Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

Wanneer u contact met ons hebt of een van onze pagina’s op sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, Weibo, WhatsApp, YouTube enz., gebruikt, kunnen we informatie, zoals persoonsgegevens, over u verzamelen: bijvoorbeeld wanneer u een post op onze Facebookpagina leuk vindt of wanneer u ons volgt op Twitter. Deze sociale media hebben eveneens hun eigen privacybeleid waarin wordt toegelicht hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken en delen. Neem dat privacybeleid aandachtig door voordat u deze sociale media gebruikt, zodat u zeker weet dat u zich erin kunt vinden.

Redenen waarom we persoonsgegevens verzamelen

(1) Persoonsgegevens die u met ons deelt

We gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt om:

 • – contact met u op te nemen over de bestelling die u bij ons hebt geplaatst via onze winkels of op onze online B2B-portalen (stoffencatalogus, kledingcatalogus);
 • – uw vragen en verzoeken te beantwoorden;
 • – u nieuwsbrieven te versturen waarin we u informeren over diensten en producten van Scabal;
 • – u informatie te versturen over wijzigingen aan ons beleid of onze voorwaarden.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen, gebruiken we uw persoonsgegevens om:

 • – u nieuwsbrieven, marketingcommunicatie, productupdates te versturen;
 • – u uit te nodigen op speciale evenementen;
 • – u producten voor te stellen die vergelijkbaar zijn met producten die u al hebt aangekocht.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

We gebruiken onze rechtmatige belangen om uw klantervaring te verbeteren en om de beste diensten te kunnen verlenen. Daarom zullen we:

 • – u vragenlijst versturen waarin u feedback kunt geven over onze diensten, zodat we uw klantervaring kunnen verbeteren; en
 • – voor zakelijke klanten uw verzoeken en contacten met onze klantenadviseurs via telefoongesprekken of directe e-mails opvolgen.

(2) Persoonsgegevens die we over u verzamelen

We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen voor onze rechtmatige belangen, zodat we:

 • – onze toekomstige contacten met u op maat kunnen afstemmen, opdat we bepaalde e-mails kunnen personaliseren en u ook bepaalde advertenties, producten en aanbiedingen kunnen tonen waarvan we denken dat die u kunnen interesseren, zowel op onze Website als op bepaalde websites van derden (zoals sociale media); en
 • – kunnen analyseren hoe onze Website wordt gebruikt, zodat we de diensten die we aanbieden voortdurend kunnen verbeteren.

Niet alle informatie die voor deze doeleinden wordt gebruikt wordt beschouwd als “persoonsgegevens”; sommige informatie is geanonimiseerd of geaggregeerd.

(3) Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen

We gebruiken de persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen om inzicht te krijgen in wat mensen over onze producten en diensten denken, zodat we ze voortdurend kunnen verbeteren.

Niet alle informatie die voor deze doeleinden wordt gebruikt wordt beschouwd als “persoonsgegevens”; sommige informatie is geanonimiseerd of geaggregeerd.

Delen van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden:

 • – andere bedrijven binnen de Scabal-groep voor operationele en zakelijke redenen;
 • – dienstverleners die ons helpen om onze website te beheren, onze nieuwsbrieven per e-mail te versturen en ons marketingmateriaal af te drukken, logistieke bedrijven die brieven naar uw postadres versturen als u daar toestemming voor hebt gegeven;
 • – dienstverleners die ons helpen om bestellingen uit te voeren en onze producten bij u te leveren; bijvoorbeeld kredietinformatiebureaus, koeriers, aanbieders van betaaldiensten, IT-ondersteuning enzovoort;
 • en
 • – bepaalde regelgevende instanties, overheids- en handhavingsinstanties, indien we daartoe verplicht zijn of daarom worden verzocht.

We kunnen eveneens de over u verzamelde persoonsgegevens delen met socialemediakanalen, advertentienetwerken en andere derden die ons helpen om inzicht te krijgen in de manier waarop onze Website en socialemediakanalen worden gebruikt, hoe goed onze advertenties werken, hoe we kunnen verbeteren, en om advertenties te meten en te kunnen afstemmen (en in bepaalde gevallen staan we die derden toe om voor die doeleinden zelf gegevens te verzamelen en te ontvangen, die ze ook elders op het internet of bij andere apps kunnen verzamelen). Deze informatie wordt verzameld aan de hand van cookies en andere soortgelijke technologieën. U kunt hieronder in het hoofdstuk “Cookies” en in ons cookiebeleid meer informatie vinden over welke cookies en technologieën worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt, en welke mogelijkheden u hebt om de manier waarop we ze gebruiken te wijzigen.

Indien we beslissen om een deel van onze activiteiten te verkopen of te kopen, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de koper van die delen van onze activiteiten. In dat geval zorgen we ervoor dat een nieuwe koper u onmiddellijk details verstrekt over de manier waarop hij/zij uw persoonsgegevens zal gebruiken en welke mogelijkheden u hebt om dit te wijzigen.

Ontvangen van berichten van Scabal & wijzigen van contactvoorkeuren

Externe communicatie heeft rechtstreeks betrekking op uw bestelling. We versturen u uitsluitend e-mails die informatie bevatten over onze producten, speciale aanbiedingen of wedstrijden, als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven (wordt ook wel “opt-in” genoemd). Op onze website (scabal.com) of als u een zakelijke klant bent via onze klantenadviseur, kunt u zich inschrijven om berichten te ontvangen (via e-mail of per post) over onze nieuwe collecties, exclusieve online-aanbiedingen en evenementen.

U kunt ons in ieder geval vragen om elk contact met u stop te zetten door contact met ons op te nemen via marketing@scabal.com of door de optie “uitschrijven” te gebruiken die u kunt terugvinden in elke e-mail die u ontvangt.

Gebruik van persoonsgegevens door Scabal

De persoonsgegevens die we over u verzamelen kunnen door ons of door derden met wie we uw persoonsgegevens delen worden doorgegeven aan en worden geraadpleegd, gebruikt of bewaard in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

We zorgen ervoor dat elke doorgifte van uw persoonsgegevens door ons of door die derden voldoet aan de wetgeving die op ons van toepassing is. Dit privacybeleid blijft in ieder geval van toepassing op de doorgifte, raadpleging en gebruik van uw persoonsgegevens.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, geraadpleegd en gebruikt.

Beveiliging van persoonsgegevens

We dragen zorg voor uw persoonsgegevens en weten dat u erop vertrouwt dat we ze veilig bewaren.

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, waaronder versleuteling, om uw persoonsgegevens te beschermen en herzien die maatregelen op regelmatige tijdstippen.

Spijtig genoeg is de doorgifte van persoonsgegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn wanneer ze worden doorgegeven via internet.

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Website (stoffencatalogus, B2B), is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. We vragen u dan ook om uw wachtwoord met niemand te delen.

Persoonsgegevens en uw rechten

U hebt het recht om ons te verzoeken om achterhaalde of onjuiste persoonsgegevens die we over u bezitten kosteloos bij te werken en te verbeteren.

U hebt eveneens het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bezitten. Om frauduleuze toegang te voorkomen, verzoeken we u om een geschikte ID te verstrekken, zodat we kunnen bevestigen wie u bent, voordat we persoonsgegevens over u verstrekken.

Wenst u de persoonsgegevens die we over u bezitten bij te werken, te verbeteren of te raadplegen, neem dan contact met ons op via marketing@scabal.com.

Websites van derden

Onze Website kan links bevatten naar andere websites en sociale media die door derden worden beheerd. Merk op dat we geen controle uitoefenen op de manier waarop deze derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Die websites van derden kunnen hun eigen privacybeleid hebben. U dient dan ook steeds voor elke website die u bezoekt het privacybeleid aandachtig door te nemen.

Cookies

Onze Website gebruikt cookies om informatie over u te verzamelen, met inbegrip van bepaalde persoonsgegevens. “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser op uw toestel worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt. Persoonsgegevens die door deze cookies worden verzameld, worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

U kunt hieronder in het hoofdstuk “Cookies” en in ons cookiebeleid meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken, hoe we ze gebruiken, en welke mogelijkheden u hebt om de manier waarop we ze gebruiken te wijzigen.

Kinderen

Scabal richt zich niet actief op personen onder 16 jaar.  Onze Website is niet gericht op, noch verzamelen we opzettelijk persoonsgegevens van, personen onder 16 jaar.

Wijzigingen

We kunnen op gezette tijdstippen wijzigingen aan dit privacybeleid aanbrengen. Als we beslissen om dit te doen, publiceren we de wijzigingen op onze Website, zodat u steeds weet welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we die persoonsgegevens gebruiken. Indien nodig kunnen we u een e-mail versturen met details van die wijzigingen en/of u vragen om te bevestigen of u ermee akkoord gaat.

COOKIEBELEID

Merk op dat de website van Scabal (www.scabal.com, “de Website”) cookies gebruikt.

Dit cookiebeleid licht toe:

 • – wat cookies zijn;
 • – waarom we ze gebruiken;
 • – welke cookies we gebruiken; en
 • – hoe u de cookies die op onze Website worden gebruikt kunt beheren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser op uw toestel worden geplaatst wanneer u onze Website bezoekt. Sommige cookies die we gebruiken kunnen persoonsgegevens over u verzamelen. In ons privacybeleid lichten we toe wat “persoonsgegevens” zijn, welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we die persoonsgegevens gebruiken. U krijgt meer algemene informatie over cookies op: www.allaboutcookies.org.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies vervullen verschillende taken op de Website en we willen dan ook dat u weet welke verschillende soorten cookies we gebruiken.

De cookies die op onze Website worden gebruikt vervullen algemeen beschouwd tot vier verschillende functies:

 1. – Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn opdat we de door u gevraagde dienst kunnen verlenen of opdat we aan de wettelijke voorschriften kunnen voldoen.

We gebruiken een aantal van die “strikt noodzakelijke” cookies. Dit soort cookies voorzien bijvoorbeeld de nodige beveiliging wanneer u de Website bezoekt of de app gebruikt, en ze helpen om de inhoud van de pagina’s die u opvraagt snel te laden. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten die u hebt gevraagd niet worden geleverd.

We willen dat u op de hoogte bent van deze soorten cookies en de redenen waarom we ze gebruiken, maar we hebben uw toestemming niet nodig om ze te gebruiken op de Website of de app, omdat we deze cookies enkel gebruiken om u de diensten te verlenen waarnaar u hebt gevraagd.

 1. – Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de webpagina’s die u bezoekt.

We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken: bijvoorbeeld naar welke pagina’s onze bezoekers meestal surfen, en of ze foutmeldingen krijgen op die pagina’s.

Deze prestatiecookies verzamelen geen persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons privacybeleid) – alle informatie die ze verzamelen wordt geanonimiseerd en geaggregeerd. De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van de Website te verbeteren.

 1. – Functionele cookies

Deze cookies onthouden uw keuzes om uw ervaring op de Website te verbeteren.

We gebruiken deze cookies om de Website de mogelijkheid te geven uw keuzes te onthouden. Zo onthoudt de Website bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal en regio. Deze cookies zijn bedoeld om u een persoonlijkere ervaring te bieden zodat u uw voorkeuren niet telkens opnieuw moet instellen wanneer u onze Website bezoekt.

Welke cookies gebruiken we?

Onderstaande tabel legt uit welke cookies we gebruiken op de Website en de redenen waarom we ze gebruiken:

Naam van het cookie Doel
  _dc_gtm_UA-25559079-1 Dit cookie is gekoppeld aan Google Analytics. Het geeft de pagina de mogelijkheid om het script en de code te laden die nodig zijn voor het gebruik van de pagina.
  _gid Dit cookie is gekoppeld aan Google Analytics. Het geeft een unieke waarde aan elke pagina die u bezoekt en werkt die waarde bij.
acceptcookie Dit cookie bewaart de toestemming voor cookies die wordt gegeven voor toekomstige bezoeken op de website.
pll_language Dit cookie is gekoppeld aan de Polylang-plugin die taalvoorkeuren onthoudt.
_ga Dit cookie is een intern cookie waartoe uitsluitend het domein waarop JavaScript werkt toegang heeft.

Hoe kunt u cookies op onze website beheren?

Cookies vervullen tal van belangrijke taken op de Website. Als u de cookies echter uitschakelt, zult u mogelijk ondervinden dat bepaalde delen van de Website helemaal niet of niet juist werken.

U kunt alle soorten cookies uitschakelen en/of verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen. Cookies kunnen doorgaans gemakkelijk worden uitgeschakeld en/of verwijderd, maar de manier waarop verschilt van browser tot browser. De “help”-functie in uw browser vertelt u hoe u dit moet doen. De beste manier bestaat er mogelijk in om uw browser te sluiten en vervolgens te zoeken naar “cookiemap” of “cookiebeheerder” of eenvoudigweg “cookie”. Meer informatie over het verwijderen en beheren van cookies vindt u op www.allaboutcookies.org en www.aboutads.info/choices.

Wijzigingen

We kunnen op gezette tijdstippen wijzigingen aan dit cookiebeleid aanbrengen. Als we beslissen om dit te doen, publiceren we de wijzigingen op onze Website, zodat u steeds weet welke cookies we gebruiken en hoe we die cookies gebruiken. Indien nodig kunnen we u een e-mail versturen met details van die wijzigingen en/of u vragen om te bevestigen of u ermee akkoord gaat.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van www.scabal.com (de “Website”) die we beheren en onderhouden. Deze algemene voorwaarden moeten samen en als aanvulling op ons privacy- en cookiebeleid worden doorgenomen. Daarin wordt uitgelegd op welke manier we uw persoonsgegevens gebruiken.

Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met deze algemene voorwaarden, dan dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

We kunnen deze algemene voorwaarden op gezette tijdstippen bijwerken of wijzigen om te voldoen aan de wetgeving of aan onze veranderende zakelijke behoeften zonder u daarvan in kennis te stellen. Bijwerkingen en wijzigingen worden op de Website gepubliceerd. Door blijvend gebruik te maken van deze Website, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze bijwerkingen en wijzigingen.

Toegang tot de website

Als u de Website gebruikt, kunt u een Scabal Business Account aanmaken met behulp van een e-mailadres en wachtwoord (“Accountgegevens”). Het is uw verantwoordelijkheid om uw Accountgegevens geheim te houden en u bent eveneens verantwoordelijk voor alle activiteiten die met uw account worden verricht.

We beschikken niet over de middelen om de identiteit van de personen die de Website gebruiken te controleren en zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u lijdt indien uw Accountgegevens door iemand anders worden gebruikt, tenzij dit te wijten is aan nalatigheid van onze kant.

U stemt ermee in om de klantenadviseur onverwijld in kennis te stellen indien u verneemt of vermoedt dat uw Accountgegevens onrechtmatig worden gebruikt.

U bevestigt dat:

(a) alle informatie en details die u aan ons verstrekt (ook bij de registratie) op alle vlakken en alle momenten waarheidsgetrouw, nauwkeurig en actueel zijn; en

(b) u te allen tijde deze algemene voorwaarden zult naleven.

U stemt ermee in dat u:

(a) deze Website niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die de rechten van anderen schendt of die het gebruik en gebruiksplezier van iemand anders op de Website beperkt of belemmert;

(b) de Website niet zult gebruiken op een manier die de werking van de Website onderbreekt, aantast, belemmert of minder efficiënt maakt;

(c) zich bij het gebruik van de Website niet voordoet als iemand anders (levend of dood), dat u uw relatie met een persoon of entiteit niet verkeerd voorstelt of valse of andere misleidende informatie verstrekt;

(d) bij het gebruik van de Website geen bestanden doorstuurt die virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma’s bevatten;

(e) bij het gebruik van de Website andere personen niet machtigt, aanmoedigt of helpt om software (zoals broncodes), databases en andere technologie die deel uitmaakt van de Website te kopiëren, te wijzigen, na te bouwen, te ontleden, te demonteren, aan te passen of op enigerlei andere wijze te manipuleren;

(f) bij het gebruik van de Website de beveiligingsmaatregelen van de Website niet binnendringt of tracht binnen te dringen; of

(g) bij het gebruik van de Website geen inhoud publiceert, via e-mail verstuurt of op enigerlei andere wijze verspreidt die lasterlijk of aanstootgevend is, of die intimiderend, bedreigend of beledigend is voor een individu of groep individuen op grond van geloof, gender, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap of die anderszins ongepast is.

(h) Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige regelingen te treffen opdat u toegang hebt tot de Website. U dient er eveneens voor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze Website door middel van uw internetverbinding kennis hebben genomen van deze algemene voorwaarden en dat ze deze in acht nemen.

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen als we gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u bovengenoemde beperkingen of andere bepalingen van deze algemene voorwaarden hebt geschonden. Dit is geenszins een beperking van ons recht om andere stappen tegen u te zetten die we passend achten om onze rechten of die van anderen te verdedigen.

AUTEURSRECHTEN

De auteursrechten op het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld zijn eigendom van Scabal en/of derden. U kunt echter uitsluitend voor intern gebruik tijdelijke kopieën maken die nodig zijn om de website op het scherm te openen, en een enkele kopie van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van Scabal downloaden of afdrukken, tenzij anderszins wordt aangegeven. U mag echter geen materiaal wijzigen of een deel van een auteursrechtvermelding verwijderen. Deze website of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, verspreid, gewijzigd, overgedragen, hergebruikt, elders geplaatst of op enigerlei andere wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk door Scabal zijn toegelaten.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Scabal verstrekt toegang tot de internationaal gebruikte gegevens van Scabal, met inbegrip van verwijzingen naar producten, programma’s en diensten van Scabal die niet beschikbaar zijn in uw land. Alle productomschrijvingen zijn indicatief. De prijzen worden aangegeven in de vermelde munteenheid, exclusief btw en/of verkoopbelasting. Scabal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tikfouten, weglatingen of andere fouten met betrekking tot de prijzen of andere gegevens. De prijzen en configuraties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn exclusief verzendings- en verwerkingskosten en taksen, tenzij anders wordt aangegeven. Door een product op deze website te bestellen, gaat u akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden van Scabal. Promotionele aanbiedingen en prijzen gelden voor een beperkte periode. Niet alle configuraties zijn in elk land beschikbaar. Scabal behoudt zich het recht voor om enkel die productconfiguraties, waarvan geweten is dat ze voldoen aan de geldende plaatselijke regels of normen, te koop aan te bieden. Alle artikelen die bij Scabal worden besteld, zijn onderhavig aan een verzendingsovereenkomst. Dit betekent dat het risico op verlies en de eigendom van het artikel aan u worden overgedragen op het ogenblik dat Scabal de artikelen aan de koerier overhandigt. Alle verwijzingen naar producten of diensten van derden op deze website en alle links naar en van websites van derden zijn louter bedoeld voor uw gemak en houden geenszins goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van die partijen en hun websites, producten of diensten door Scabal in. Scabal heeft deze websites, die worden vermeld op de website van Scabal, niet geverifieerd.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle producten, processen, oppervlakken of technologieën die op deze website worden vermeld kunnen onderworpen zijn aan de intellectuele-eigendomsrechten van Scabal of derden. De compilatie (dit wil zeggen de verzameling, schikking en samenstelling) van alle inhoud op deze website behoort exclusief toe aan Scabal en wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, ontwerpmerken, logo’s, vormgevingen evenals de bedrijfsnamen, productnamen en namen van diensten die op de website worden gebruikt zijn eigendom van Scabal of derden. Het gebruik hiervan is enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Scabal. Scabal beweert noch garandeert dat het gebruik van de materialen die op de website worden getoond geen inbreuk maakt op rechten van derden. U erkent dat Scabal zich het recht voorbehoudt om de toestemming om de materialen, die beschikbaar zijn op deze website, te bekijken, te downloaden en af te drukken te allen tijde en om welke reden dan ook in te trekken. Die intrekking geldt vanaf het ogenblik dat de desbetreffende materialen van de website zijn gehaald. U erkent dat alle aan u toegekende rechten een vorm van toestemming zijn en geen overdracht van eigendom. U verkrijgt geen eigendomsrechten, eigendom of andere belangen in de auteursrechtelijk beschermde materialen of handelsmerken van Scabal door deze te downloaden, te kopiëren of op enigerlei andere wijze te gebruiken. Scabal kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of een andere partij voor enig verlies van inkomsten of winst of voor indirecte, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of andere gelijkaardige schade, hetzij op basis van onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid), een overeenkomst of andere wettelijke of billijke gronden, zelfs wanneer Scabal op de hoogte werd gesteld of reden had om aan te nemen dat de mogelijkheid op dergelijke schade bestaande was.

Beschikbaarheid en inhoud

We stellen de Website “als zodanig” ter beschikking en bieden geen garantie dat de Website beschikbaar of foutvrij zal zijn. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of weglatingen. We kunnen de werking van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of stopzetten, als we van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld om upgrades of onderhoud uit te voeren).

We verstrekken de inhoud op de Website naar eer en geweten, maar garanderen niet dat de inhoud nauwkeurig, volledig of actueel is, noch dat de Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat u vertrouwt op de Website. Het gebruik is volledig op eigen risico. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om computervirussen en/of andere kwaadaardige programma’s op de Website tegen te gaan, kunnen we er niet aansprakelijk voor worden gehouden.

Links

We kunnen op de Website links plaatsen naar andere websites. U erkent dat:

(a) Scabal nv geen controle uitoefent op die websites van derden en niet verantwoordelijk is voor de inhoud ervan;

(b) Scabal nv geen partij is bij transacties of contracten met een derde die u via die websites sluit;

(c) Scabal nv niet aansprakelijk is jegens u voor verliezen of schade die u kunt lijden ten gevolge van het gebruik van die websites; en

(d) u ermee instemt dat u Scabal nv niet betrekt bij enig geschil tussen u en de derde.

Aansprakelijkheid

U hebt op grond van de wetgeving bepaalde rechten. Zo moeten we de Website aanbieden met de gepaste vakkundigheid en zorg. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om deze wettelijke rechten te schenden.

Als we deze algemene voorwaarden schenden, zullen we uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor enige verliezen die een redelijkerwijs te verwachten gevolg zijn van dergelijke schending. Verliezen zijn te verwachten indien ze door u en ons kunnen worden overwogen op het moment waarop u deze algemene voorwaarden goedkeurt.

We zijn niet verantwoordelijk voor:

(a) verliezen die niet het gevolg zijn van een schending van onze kant;

(b) onrechtstreekse verliezen die een neveneffect zijn van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade en die niet redelijkerwijs te verwachten zijn door ons en u op het moment waarop deze gebruiksvoorwaarden worden gesloten; en/of

(c) het niet-nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden, indien dit te wijten is aan gebeurtenissen waarover we redelijkerwijs geen controle hebben.

Algemeen

Juridische informatie

De website is eigendom van en wordt beheerd door Scabal nv, met maatschappelijke zetel te Werfstraat 5, 1000 Brussel, België (“Scabal”, “we”, “ons” en “onze”).

Hebt u vragen, klachten of opmerkingen over de Website, deze algemene voorwaarden of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op marketing@scabal.com

 

Sluiten
WeChat QR code
Loading